Milieu / Kwaliteit / MVO

Milieu-642x275

Wat is maatschappelijk verantwoord (en duurzaam) ondernemen?

Er is op de markt steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
Hiermee wordt beoogd dat bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met mens en milieu, maar daarbij wel in staat zijn op economisch(Profit), ecologisch(Planet) en sociaal(People) gebied (de 3 P’s).

Keurmerken en certificaten

Als SIEV-lid leeft All Clean de Code Verantwoordelijk Marktgedrag na en heeft tevens een beleidsverklaring opgesteld.
All Clean baseert haar offertes op een in de praktijk op verantwoorde en professionele wijze haalbaar, aantoonbare en controleerbare normstelling.
Hieropvolgend wordt er ingespeeld op een juiste begeleiding van ons schoonmaakpersoneel met zo min mogelijk werkdruk.
Zowel de opleiding als de ontwikkeling van onze schoonmaakmedewerkers worden daarbij op een correcte wijze gestimuleerd.
Een juiste schoonmaak verlengt namelijk de levensduur en daarmee de duurzaamheid van een gebouw.
Tevens zorgt dit voor een betere gezondheid van het aanwezige personeel en verlaagt hiermee de kans op ziekteverzuim.
All Clean heeft geen VCA-certificaat maar richt zich wel op de definitie hiervan.
Veel medewerkers zijn overigens wel in het bezit van dit certificaat.
Daarnaast is All Clean wel in het bezit van het SNA-Keurmerk, ISO:9001-2015 en NEN:4400.
All Clean handelt te allen tijde volgens de CAO van Schoonmaak en Glazenwasserij.

Begeleiding en ondersteuning

Onze schoonmaakmedewerkers en onderaannemers worden administratief en financieel ondersteund en begeleid om op deze manier in het bijzonder de laaggeschoolden een kans te bieden zich te ontplooien.
All Clean volgt nauwgelet de ontwikkelingen in de schoonmaakbranche waardoor de schoonmaakmedewerkers volgens een professionele en verantwoorde methode te werk kunnen gaan.

Wat doet All Clean aan MVO en het milieu?

All Clean richt de aandacht op MVO in al haar diversiteit.
Hierbij worden bij de inkoop en het gebruik van schoonmaakmiddelen -en materialen altijd strenge, ecologisch verantwoorde en milieubewuste keuzes gemaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bedrijfsauto’s zijn en worden geselecteerd op kwaliteit, duurzaamheid en zuinigheid
  • Gevelreiniging en graffitiverwijdering wordt met weinig of zonder chemie uitgevoerd
  • Vloer- en schoonmaakonderhoud wordt met water, droog of met stoomcleanen uitgevoerd
  • Nauwlettende en constante verbeteringen in ARBO- en veiligheidsmaterialen

Wat biedt All Clean in de toekomst in MVO en milieu

All Clean heeft grote plannen voor de toekomst.
– Er zal een nieuwe techniek worden geïntroduceerd op het gebied van graffitiverwijdering d.m.v. zandstralen. Hierdoor zal graffiti moeiteloos zonder chemie worden verwijderd zonder dat dit de ondergrond beschadigd.
– Bedrijfsauto’s zullen mettertijd worden vervangen voor elektrisch rijden.
– Constante verbeteringen op het gebied van schoonmaakmaterialen en middelen.