Certificaten Schoonmaakbedrijf All Clean Utrecht

Schoonmaakbedrijf All Clean uit Utrecht heeft kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom zijn wij continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening. Ook zetten wij hoog in op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Zij zijn immers het visitekaartje van ons bedrijf. Daarnaast zijn wij ook zeer actief in het milieubewust schoonmaken en werken wij volgens het maatschappelijk verantwoord ondernemen principe.

De klanten van All Clean waardeerden ons in 2022 met een:

Reviews All Clean 2022 Feedback company

Om bovengenoemde uitlatingen te onderstrepen heeft All Clean zich laten certificeren op diverse onderdelen:

ISO 9001:2015

Hierdoor wordt door continue verbetering de kwaliteit geborgd en zorgt het voor transparantie en betrouwbaarheid van ons bedrijf. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat diensten voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van de klant én dat hierop blijvend wordt gecontroleerd. Bekijk hier ons certificaat.

NEN 4400-1

Met dit keurmerk laten wij zien dat wij een betrouwbare partner zijn voor onze opdrachtgevers. All Clean wordt periodiek gecontroleerd op juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles, controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Bekijk hier verklaring betalingsgedrag.

SieV Keurmerk

Voor u als opdrachtgever is het geruststellend om te weten dat u zaken doet met een bedrijf die door een onafhankelijke en deskundige inspecteur is getoetst op belangrijke zaken in de wet- en regelgeving o.a. wettelijke AVG, RI&E,B het volgen van de CAO etc. Bekijk hier keurmerk, bekijk hier ons MVO beleidsverklaring

MVO keurmerk

Doet u zaken met een bedrijf met het MVO-keurmerk dan kiest u voor verantwoorde, faire en duurzame samenwerking. Dit keurmerk ontvang je alleen als je op een maatschappelijke en duurzame wijze je bedrijfsvoering managed en hierdoor inzicht krijgt in je eigen duurzame prestaties. Bekijk hier ons keurmerk.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag en zelfverklaring

Door de Code te ondertekenen en dit met een zelfverklaring te onderschrijven hoopt All Clean een schakel te zijn en een impuls te geven aan onze opdrachtgevers om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Bekijk hier onze zelfverklaring.

Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen (Bestrijdingstechnicus)

Voor het bestrijden van ongedierte moet verplicht het vakbekwaamheidsdiploma worden gehaald. Zonder dit diploma mag er geen bestrijding van ongedierte worden uitgevoerd.

Het diploma is vijf jaar geldig en bij verlenging moeten er een aantal punten worden behaald door middel van het volgen van bijscholing. Onze bestrijdingstechnicus heeft een diploma van vakbekwaamheid en kan u verlossen van ongedierte plagen. Hij signaleert, inventariseert, inspecteert, bestrijd en weert, controleert en houdt dit voor u bij in een logboek en geeft preventie advies.

All Clean voldoet aan de eisen zoals gesteld in het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven
(versie 1.0, 2021) voor het toepassingsgebied gericht op maatregelen ter beheersing van muizen- en rattenpopulaties in en om gebouwen. Bekijk hier ons certificaat

Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)

In een keten van aannemers en onderaannemers is elke partij aansprakelijk voor niet betaalde loonheffingen van onderaannemers dit zijn ingeschakeld, daarom is het noodzakelijk om de risico’s op aansprakelijkheid te beheersen. All Clean wordt ieder half jaar getoetst door een inspecteur van de NEN 4400-1, dit geeft u meer zekerheden in het kader van de WKA.

Bijgaand treft u de meest recente gegevens in het kader van de WKA aan, te weten een uittreksel van het KvK Bekijk hier het uittreksel, de overeenkomst G-rekening, verklaring van goed betalingsgedrag, verklaring registratie SNA en de polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Overige belangrijke informatie